Luisella Lai


"Iemand een glimlach bezorgen en de ogen openen zijn de twee belangrijkste aspecten van mijn vak."


16 jaar geleden startte Luisella Lai 'DramaStrada': een theaterbedrijf van waaruit zij als freelancer werkt. DramaStrada startte op straat. Vrij vertaald vanuit het Italiaans betekent DramaStrada dan ook ‘theater op straat’. Op straat speel je voor gevarieerd publiek die soms totaal niet bekend zijn met deze kunstdiscipline. Daardoor leerde zij goed op haar publiek in te spelen en kwam zij erachter dat zij met name theater als middel in wilde zetten om mensen te vormen op welke wijze dan ook.


Actrice

Luisella speelt zelf in meerdere producties en gaat graag de samenwerking aan met verschillende artiesten van verschillende kunstdisciplines. 
De muziektheatervoorstellingen zijn vaak interactief en worden op improvisatie gespeeld zodat er het meeste contact kan worden gelegd met het publiek. 


Regie
Als regisseuse ontwikkelde zij een vorm van theater waarbij de werkelijke ervaringen en meningen van de spelers over een maatschappelijk onderwerp het belangrijkste onderdeel vormen van de voorstelling. Niet alleen wil Luisella dat de spelers een mening vormen over de thematiek van de voorstelling, ook het publiek moet de deur uitgaan met een overdenking.
Daarnaast maakt Luisella als luchtige tegenhanger graag grote theatervoorstellingen op locatie die gebasseerd zijn op de geschiedenis van die locatie of zich volledig afspelen in een bepaalde tijdsgeest. 


Onderwijs
Ook als theaterdocent richtte zij zich meer en meer op het vormen van mensen d.m.v. theater. Luisella ontwikkelde theaterworkshops voor het basis- en voortgezet- onderwijs waarin het sterker worden van de deelnemers centraal staat. D.m.v. deze workshops werkt zij met spelers aan o.a. presentatie vaardigheden, sociale vaardigheden en weerbaarheid.


Speciale doelgroepen
De afgelopen jaren heeft Luisella zich meer en meer gespecialiseerd en geschoold in het werken met speciale doelgroepen. Om meer uit de spelers te kunnen halen heeft zij o.a. cursussen met betrekking tot autisme en NMG (Nederlands met gebaren) gevolgd.
Vanaf 2009 regisseert Luisella de theatergroep Theater Onbeperkt, een theatergroep voor mensen met en zonder beperking. Deze theatergroep maakt ieder jaar een documentaire theatervoorstelling over een thema dat te maken heeft met de vooroordelen die de maatschappij heeft ten aanzien van mensen met een beperking.


Luisella heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het speciaal basis- en voortgezet- onderwijs (cluster 2, 3, 4 en NT2). Zij gaf en geeft expressie in de binnen- en buitenschoolse lessen met verschillende doelen als weerbaarheid, sociale vaardigheden en het vergroten van de woordenschat. 

Soms monden deze lessen uit in een theatervoorstelling over 'Anders zijn'


Een aantal scholen waar zij projecten en lessen heeft verzorgd zijn:


  • De Daniël de Brouwerschool, Wilp (ZMLK)
  • De Linde, Deventer (ZMLK)
  • TiNTaan, Deventer (NT2)
  • Enkschool, Zwolle, Kampen, Urk (Cluster 2)


Voor een uitgebreide CV verwijzen wij u graag door naar de LinkedIn pagina van Luisella Lai.ToiToiToi werkt samen met

Neem contact met mij op

Aarzel niet om contact op te nemen om een mogelijk project te bespreken of om meer te weten te komen over mijn werk.